vrijdag, 13. april 2007 - 17:07

Maatregelen naar aanleiding van mogelijke asbestfraude

Amsterdam

Woensdagochtend 11 april hebben rechercheurs van het bureau Milieucriminaliteit vier medewerkers van vastgoedbedrijven en twee ambtenaren van Bouw en Woningtoezicht van twee stadsdelen aangehouden. De bedrijven worden ervan verdacht “stelselmatig opzettelijk te hebben verzuimd om bij bouwwerkzaamheden vrijgekomen asbest op de wettelijk voorgeschreven wijze te verwijderen, waardoor
de volksgezondheid ernstig in gevaar is gebracht�, aldus de politie. De gemeente Amsterdam neemt de zaak serieus en heeft overleg met de betrokken stadsdelen.

Vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s is ook de GGD ingeschakeld. Vooralsnog worden de volgende maatregelen genomen:
• Voor mensen met vragen over asbest en/of de verbouwing van hun woning is informatie samengebracht op de website www.amsterdam.nl. Daarnaast kunnen mensen tijdens kantooruren bellen met het centrale nummer van de gemeente Amsterdam (14020).
• De stadsdelen Oud-West en Oud-Zuid onderzoeken om welke woningen het gaat.
• De gemeente vraagt TNO de concentratie asbest in enkele verdachte woningen snel te meten.

Naast deze maatregelen, die vooral gericht zijn op verontruste bewoners, worden de procedures rond vergunningen en handhaving binnen de gemeente nader onderzocht. Gezondheidsrisico’s volgens de GGD
Risico’s zijn er vooral als mensen langdurig en in grote concentraties asbestvezels inademen. Daarnaast is het type asbest bepalend voor de mate van risico. De meest toegepaste soort is wit asbest, de minst gevaarlijke.

Op dit moment zijn er onvoldoende gegevens over de mate van blootstelling en daarmee de gezondheidsrisico’s in deze specifieke situatie. Nader onderzoek door TNO levert meer informatie op over de hoeveelheid asbestvezels die nu mogelijk in de woningen aanwezig zijn. Op basis hiervan kan een betere inschatting worden gemaakt van de gezondheidsrisico’s. De verwachting op basis van soortgelijke situaties is dat de concentraties niet heel hoog zullen zijn.
Provincie:
Tag(s):