woensdag, 17. januari 2007 - 14:01

Maatregelen verbeteren leefomgeving Corus

IJmuiden

In de voorschriften van de nieuwe revisievergunning die de provincie Noord-Holland aan Corus verleent, worden eisen gesteld zoals minder geluidsoverlast en een betere luchtkwaliteit waardoor een betere leefomgeving ontstaat. Dit meldt de provincie woensdag.

De nieuwe vergunning is nodig, omdat de Nederlandse milieuwetgeving is aangepast aan Europese richtlijnen en omdat Corus veranderingen in het productieproces wil doorvoeren. Bij de totstandkoming van de vergunning is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen op het gebied van wonen en werken in de regio. Corus heeft daarom maatregelen getroffen om aan de milieugrenzen te voldoen.

Zo zal de geluidsbelasting door Corus aan de zuidkant van het terrein binnen de vergunning vallen. Dat betekent voor omwonenden een afname van de geluidsoverlast. Ook is een pakket van maatregelen opgenomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De uitstoot van fijn stof en grof stof zal verminderen.

Verder zijn in de vergunning geluidniveaus aangepast aan besluitvorming op landelijk niveau. De geluidsoverlast mag niet verder toenemen. De geschatte toename van uitstoot van zware metalen door Corus blijft binnen de toegestane waarden voor luchtkwaliteit. Corus kan de voorgestelde veranderingen in de productie, toename van de staalproductie en de nieuwe verflijn, doorvoeren.

Tijdens de procedure zijn een fors aantal bedenkingen ingebracht. Op sommige punten heeft dat geleid tot een aanpassing van de vergunning. Omwonenden kunnen tegen de vergunning beroep aangetekenen. Tussen 26 januari en 10 maart wordt de vergunning op het Provinciehuis in Haarlem ter visie gelegd. Inzien van de vergunning is dan ook mogelijk via de website van de provincie Noord-Holland.
Provincie:
Tag(s):