donderdag, 24. mei 2007 - 14:17

Martin Eurlings waarnemend burgemeester Valkenburg aan de Geul

Valkenburg

Martin Eurlings, de vader van minister Camiel Eurlings, is door de Gouverneur met ingang van 1 juni 2007 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De heer Eurlings is voormalig lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg.

De Gouverneur heeft het benoemingsbesluit genomen nadat hij hierover overleg heeft gevoerd met de wethouders en de fractievoorzitters van de politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul. De Gouverneur heeft de heer Eurlings benoemd vanwege zijn kennis van de lokale vraagstukken en de regionale opgaven waarvoor de gemeente Valkenburg aan de Geul zich gesteld ziet. De heer Eurlings is daarnaast per direct beschikbaar.

Hare Majesteit de Koningin heeft de huidige burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul, de heer drs. C.A.C.M. Nuytens, met ingang van 1 juni 2007 eervol ontslag verleend.

Op advies van de Gouverneur heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inmiddels besloten de lopende benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Valkenburg aan de Geul te beëindigen en de vacature begin september 2007 opnieuw open te stellen. De minister heeft daartoe besloten omdat de vertrouwenscommissie geen voorstel aan de gemeenteraad heeft kunnen doen voor een meervoudige aanbeveling.

De aanstelling van de heer Eurlings geldt voor de periode tot aan de benoeming van een nieuwe burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Naar verwachting zal deze benoeming omstreeks maart 2008 plaatsvinden.

De heer Eurlings was van 1995 tot 2007 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. De heer Eurlings is 60 jaar en lid van het CDA.
Provincie:
Tag(s):