donderdag, 1. februari 2007 - 20:06

Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging

Maastricht

Met aanzienlijk meer studenten dan vooraf verwacht is op 1 februari de nieuwe master Forensica, Criminologie en Rechtspleging van de Universiteit Maastricht gestart. Van de oorzaken van criminaliteit tot hoe strafrechtelijk bewijs verzameld wordt en een juridische en ethische context: de multidisciplinaire opleiding belicht misdaad en strafrechtspleging op een zo volledig mogelijke manier.

Prof. dr. Ton Broeders, hoogleraar Criminalistiek, komt per 1 mei naar Maastricht om het team te versterken. Hij wordt tevens directeur van het forensisch instituut in oprichting.

De master Forensica, Criminologie en Rechtspleging combineert rechtswetenschappen, criminologie en psychologie met ingrediënten uit de Life Sciences als dna- en sporenonderzoek. Deze brede blik maakt de opleiding uniek in Nederland.

Met een kleine veertig inschrijvingen is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verheugd. Prof. dr. Taru Spronken, hoogleraar Strafrecht aan de UM en directeur van de nieuwe master: ‘We hadden gerekend op zo’n vijfentwintig studenten per jaar, dus met deze aantallen zijn we heel blij.’ In september is er een tweede instroommoment en het is volgens Spronken nog niet te voorzien hoeveel animo er dan is.

Niet alle studenten hebben een juridische achtergrond; acht kandidaten (waaronder psychologen) hebben een toelatingstoets gedaan en deze gehaald.

Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, prof. dr. Aalt Willem Heringa, is verheugd over de aantallen én de komst van prof. dr. Ton Broeders naar Maastricht. De hoogleraar Criminalistiek is een nationaal en internationaal erkend expert op het gebied van de forensische wetenschappen. Hij was hoofd van de afdeling Schrift-, Spraak- en Documentonderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag en is daar sinds 2002 Chief Scientist. In die functie houdt hij zich onder meer bezig met de opleiding van de forensisch deskundigen en de kwaliteit van de deskundigenrapportages van het NFI.

Broeders is sinds 2004 tevens als bijzonder hoogleraar criminalistiek verbonden aan de Universiteit Leiden. Ook treedt hij regelmatig op als gastdocent bij de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht. ‘Met de komst van prof. Broeders start het forensisch instituut, maar dat zal in eerste instantie hoofdzakelijk opbouwend en verkennend zijn’, zegt Aalt Willem Heringa. Eind 2007/begin 2008 wordt de officiële lancering verwacht, afhankelijk van de lopende subsidieaanvragen bij onder andere de Provincie Limburg en de EU.

Naast onderzoek en onderwijs zal het forensisch instituut zich richten op dienstverlening. Om de forensische wereld een breed, intregaal pakket van diensten te kunnen aanbieden, wordt samenwerking gezocht met externe partners. In dit verband heeft de UM een ‘memorandum of understanding’ getekend met DSM Resolve, een service-onderdeel van het chemieconcern DSM. DSM Resolve is gespecialiseerd in het analyseren van chemicaliën en materialen en beschikt over een breed scala van expertises die bij forensisch onderzoek van belang zijn.

Op dit moment onderzoeken UM en DSM Resolve welke diensten ze op welke markt kunnen aanbieden en of er mogelijke andere partners zijn.
Provincie:
Tag(s):