vrijdag, 1. juni 2007 - 13:20

Medewerker luchtvaartpolitie verdacht van ongewenst gedrag

Driebergen

De korpschef van het Korps landelijke politiediensten heeft donderdag een medewerker van de Dienst Luchtvaartpolitie buiten functie gesteld. De reden is een ernstig vermoeden van ongewenst gedrag jegens vrouwelijke collega’s. Het Bureau Veiligheid en Integriteit van het KLPD stelt een intern onderzoek in.

Het KLPD maakt disciplinaire maatregelen actief bekend, rekening houdend met de privacy van de betrokkene(n). De organisatie wil daarmee transparant zijn in de uitvoering van het integriteitbeleid en kenbaar maken dat het korps aan dit beleid ook daadwerkelijk uitvoering geeft.
Provincie:
Tag(s):