donderdag, 1. maart 2007 - 10:03

Medewerker Verkeerspolitie geschorst

Driebergen

De korpschef van het Korps landelijke politiediensten heeft dinsdag 27 februari 2007 een medewerker van de Dienst Verkeerspolitie met onmiddellijke ingang geschorst.

Deze disciplinaire maatregel is genomen in verband met ernstig plichtverzuim. Het korps maakt disciplinaire maatregelen actief bekend, rekening houdend met de privacy van de betrokkene(n). De organisatie wil daarmee transparant zijn in de uitvoering van het integriteitbeleid en kenbaar maken dat het korps aan dit beleid ook daadwerkelijk uitvoering geeft.
Provincie:
Tag(s):