woensdag, 28. maart 2007 - 10:54

Meedenken over straatnamen

Groningen

Op de plek van het voormalige Oosterpark-stadion is een nieuw woonwijkje ‘De Velden’ gepland. Er komen een paar honderd woningen in verschillende soorten en maten. Nijestee is druk bezig met de ontwikkeling daarvan. Omdat het een stukje stad is waar vele voetbalminnende Stadjers iets mee hebben (gehad), wil Nijestee hen graag laten meedenken over passende straatnamen.

De zeven nieuwe straatnamen (zie foto) - het gaat om A t/m G - kunnen met de rijke voetbalhistorie te maken hebben, maar ook andere met het Oosterpark verbonden ideeën zijn welkom.

Alvast een voorzetje. In het midden van het terrein komt een open, groene ruimte (A). Wat de gemeente betreft zou daar het Eltjo Ruggeplantsoen geen verkeerde naam zijn. Rugge was in de jaren ’20 de fameuze SDAP-wethouder die verantwoordelijk was voor de bouw en ontwikkeling van de Oosterpark-wijk. Tot nu toe had-ie alleen nog maar een naar hem vernoemd bankje. En langs de randen van het wijkje (B en C) kunnen we denken aan Langezijde en Parkzijde, Groninger voetbaltoeschouwers weten dan waar we het over hebben. De vier andere straten (D, E, F, G) krijgen een rustig, groen karakter. De gemeente en Nijestee willen die straten daarom in principe wel het goed daarbij passende achtervoegsel …pad meegeven.

De straatnaamcommissie van de gemeente Groningen zal zich over de binnengekomen suggesties buigen, waarna het college van B&W de raad een definitief voorstel zal doen.

Belangstellenden kunnen hun suggesties vóór 15 april a.s. sturen naar:
dienst RO/EZ, Straatnaamcommissie, postbus 7081, 9701 JB Groningen.
E-mailen kan natuurlijk ook: straatnaamcommissie@roez.groningen.nl
Provincie:
Tag(s):