donderdag, 25. oktober 2007 - 12:10

Meer aandacht brandveiligheid sociale werkplaatsen

Den Haag

Eigenaren van sociale werkplaatsen moeten meer aandacht besteden aan brandveiligheid. Dat blijkt donderdag uit een rapport van de VROM Inspectie naar de veiligheid bij sociale werkplaatsen. In het onderzoek, dat betrekking had op 30 van de 100 sociale werkplaatsen in Nederland, is vooral aandacht besteed aan brand-, constructieve- en gebruiksveiligheid.

Het beeld is dat bij de sociale werkplaatsen voldoende rekening is gehouden met een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid namelijk het veilig en snel kunnen vluchten. Gebleken is dat de sociale werkplaatsen over het algemeen voldoen aan de toegestane loopafstanden en dat de totale breedte van de vluchtdeuren ruimschoots voldoet.

Toch zijn er op meerdere onderdelen tekortkomingen gesignaleerd. Het zwaartepunt van de tekortkomingen ligt bij de bouwkundige aspecten en de gebruikseisen. Bij de bouwkundige aspecten gaat het vooral om onvoldoende brandwerendheid van compartimentsscheidingen.

De tekortkomingen betroffen dan vooral het onvoldoende brandwerend afwerken van leidingdoorvoeren en ventilatiekanalen en het niet doortrekken van de brandwerende scheidingen boven de verlaagde plafonds. Ook ontbreekt bij enkele werkplaatsen een brandmeldinstallatie en/of een ontruimingsinstallatie.

Bij de gebruikseisen gaat het vooral om belemmeringen in de vluchtweg, vastgezette deuren en deuren die niet zonder sleutel te openen zijn. Het oplossen van de bouwkundige tekortkomingen en de tekortkomingen op het gebied van de alarmering vraagt investeringen. De tekortkomingen wat betreft het gebruik zijn over het algemeen makkelijk door de eigenaar te verhelpen.

De tekortkomingen zijn behalve aan een gebrek aan naleving bij de eigenaren, ook toe te rekenen aan een tekortschietend (eerstelijns) toezicht door de gemeenten. Van de onderzochte gemeenten controleert 40% niet jaarlijks de sociale werkplaatsen en in kwalitatieve zin richt het gemeentelijk toezicht zich met name op de gebruiksaspecten en wordt onvoldoende aandacht besteed aan de bouwkundige aspecten. Verder beschikte 10 van de 30 onderzochte sociale werkplaatsen niet over een gebruiksvergunning of was de vergunning niet actueel.

Over de resultaten van het onderzoek is overleg gevoerd met de brancheorganisatie Cedris en VNG. De sector wil graag meewerken om de brandveiligheid van de sociale werkplaatsen te verbeteren. Cedris is voornemens om nog dit jaar een wegwijzer uit te brengen om zodoende bij de sociale werkplaatsen de kennis van de regelgeving en het bewustzijn ten aanzien van de brandveiligheidsaspecten te vergroten

Ook de betrokken gemeenten zijn door de VROM-Inspectie aangeschreven en verzocht om actief toe te zien op de veiligheid bij sociale werkplaatsen en indien nodig handhavend op te treden.
Provincie:
Tag(s):