woensdag, 14. november 2007 - 16:51

Meer aandacht voor risico's in de chemie

Groningen

De chemische industrie moet meer aandacht besteden aan de risico’s voor werknemers bij het bedwingen van incidenten met gevaarlijke stoffen. In een derde van 31 onderzochte gevallen lopen zij nu risico’s, blijkt uit een rapportage van de Arbeidsinspectie.

Soms zijn er bijvoorbeeld meer mensen in de buurt van het ongeluk dan strikt noodzakelijk. Bedrijven moeten volgens de Arbeidsinspectie vooraf beter inschatten welke risico’s de werknemers lopen die lekkages van gevaarlijke stoffen moeten onderzoeken, het lek moeten dichten of de stoffen moeten opruimen, zodat ze extra beschermende maatregelen kunnen nemen.

Vorig jaar vonden 52 incidenten plaats met gevaarlijke stoffen in de bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen en bedrijven die veel werken met gevaarlijke stoffen, zoals de chemische industrie. Daarvan waren er 31 zo groot of ernstig dat de Arbeidsinspectie ze heeft onderzocht. Bij elf incidenten raakten in totaal 38 werknemers in meer of mindere mate gewond. Het grootste aantal slachtoffers viel bij een lekkage van chloorgas: zestien mensen moesten na het inademen daarvan voor preventief onderzoek naar het ziekenhuis.
Provincie:
Tag(s):