dinsdag, 23. oktober 2007 - 20:02

Meer afval verbrand dan gestort

Groningen

In de tweede helft van de jaren negentig is het storten van huishoudelijk afval sterk afgenomen en zijn verbranden en nuttige toepassing als verwerkingsmethoden toegenomen. De jaren daarna is er een stabilisatie opgetreden. In 2002 en 2003 is het aandeel nuttige toepassing weer licht toegenomen als gevolg van de in 2002 gerealiseerde scheidingsinstallaties. Mede als gevolg hiervan is het aandeel storten in 2003 sterk afgenomen.

De hoeveelheid gestort afval is in 2004 verder af genomen ten gunste van nuttige toepassing en verbranden. In 2005 is geen verandering meer opgetreden in de aandelen van de verwerkingsmethoden.

Het beleid is er op gericht minimaal 60% nuttige toepassing te realiseren en het storten van huishoudelijk afval verder terug te brengen naar nul. In 2005 werd 52,4% van het afval van huishoudens nuttig toegepast, 43,3% verbrand en 5,9% gestort.
Provincie:
Tag(s):