vrijdag, 23. november 2007 - 14:08

Meer bomen langs de Vaart in Assen vervangen

Assen

Uit onderzoek van een boomtechnisch adviesbureau blijkt dat er aan de Vaart NZ 70 bomen vervangen moeten worden. Door de werkzaamheden aan de oever en de slechte conditie van de bomen is het niet mogelijk om de bestaande bomen te handhaven.

De gemeente heeft geprobeerd om de werkzaamheden aan de oever zo uit te voeren dat de bestaande bomen konden blijven staan. Dit is niet gelukt. Met het oog op de veiligheid van de omwonenden zijn tussen de Delft en de Langedijk inmiddels 14 bomen gekapt. Er is een kapvergunning aangevraagd om de resterende 20 bomen langs dit deel van de Vaart te verwijderen.

In de afgelopen weken heeft een boomtechnisch adviesbureau onderzoek gedaan naar de bomen tussen de Van Heuven Goedhartlaan tot de Delft. Hieruit is gebleken dat de bomen niet meer stabiel staan en hard in conditie achteruitgaan. De gemeente heeft daarom moeten besluiten om ook deze bomen te kappen. Langs dit deel van de Vaart gaat het in totaal om 39 bomen. Ook voor deze bomen wordt een kapvergunning aangevraagd.

Voor elke boom die verwijderd wordt plant de gemeente een nieuwe boom. Het streven daarbij is om zo groot mogelijke bomen te plaatsen zodat de Vaart op afzienbare termijn weer zijn oorspronkelijke aanzicht krijgt. Tussen de Delft en de Langedijk is gekozen voor nieuwe bomen met een dikte van minimaal 15 centimeter. Van de Van Heuven Goedhartlaan tot de Delft is gekozen voor nieuwe bomen met een dikte van minimaal 10 centimeter.
Provincie:
Tag(s):