maandag, 22. januari 2007 - 22:59

Meer buitenlandse R&D investeringen in Nederland

Den Haag

Het aantal buitenlandse R&D-projecten kende tussen 2005 en 2006 een opvallende stijging, van 5 naar bijna 9 procent van de in totaal aangetrokken buitenlandse investeringsprojecten in Nederland.

Ook het met de R&D-projecten gemoeide investeringsbedrag en aantal arbeidsplaatsen kenden een sterke toename. “Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat juist het aantrekken van buitenlandse R&D een sleutelfactor is in het versterken van de Nederlandse innovatiekracht�: aldus staatssecretaris van Gennip tijdens het AmChamdiner waar zij samen met EU commissaris Mandelson een grote groep buitenlandse CEO’s toesprak. Een sterkere focus op de werving van buitenlandse R&D is dan ook een van de speerpunten van de nieuwe acquisitiestrategie van Van Gennip. Met de implementatie van deze nieuwe strategie zal Nederland nog meer dan nu kunnen profiteren van buitenlandse investeringen.

In het afgelopen jaar werd een record aantal van 113 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven aangetrokken. Deze projecten zijn goed voor 2.425 directe arbeidsplaatsen en een direct investeringsbedrag van € 357 miljoen. Qua arbeidsplaatsen betekent dat een vermindering ten opzichte van het jaar 2005. Deze ontwikkeling heeft te maken met het feit dat Nederland steeds minder in trek is als locatie voor arbeidsintensieve activiteiten.

Meer dan de helft van de in 2006 aangetrokken investeringsprojecten is afkomstig van bedrijven uit Azië. In 2005 lag dat nog beneden de 40%. Deze ontwikkeling onderstreept het toenemende belang van opkomende economieën als China, India en Maleisië als bronland van uitgaande investeringen. Het absolute projecten uit de VS vertoont een daling, echter Noord-Amerika is nog altijd goed voor het merendeel van de gerealiseerde arbeidsplaatsen en investeringen.

Nederland is bij buitenlandse bedrijven vooral in trek als locatie voor Europese verkoopkantoren, hoofdkantoren en distributiecentra.
Categorie:
Tag(s):