zaterdag, 10. maart 2007 - 20:12

Meer geld voor 'Haagse pop'

Den Haag

Den Haag investeert in 2007 en 2008 € 250.000,- extra per jaar in popcultuur. Dit bedrag komt bovenop de ongeveer € 2.000.000,- die jaarlijks aan de Haagse popinfrastructuur wordt besteed.

Den Haag is de afgelopen decennia uitgegroeid tot popstad nummer 1 van Nederland en wil dat blijven. Daarom zet de gemeente extra in op talentontwikkeling en diversiteit van het popaanbod in de stad. Dat blijkt uit de nieuwe popnota die vandaag door Jetta Klijnsma, wethouder Cultuur en Financiën, naar de gemeenteraad is verzonden.

De popnota brengt een groot aantal initiatieven op het gebied van popcultuur samen. Zo zijn goede en toegankelijke oefenruimtes onmisbaar, bijvoorbeeld bij het Haags Pop Centrum en Musicon. Daarnaast wil het college van B&W meer mogelijkheden voor popcultuur in het zuidwestelijke deel van de stad rond de Leyweg. Den Haag wil ook onderzoeken hoe het centrum van de stad, rond de Grote Markt, zich verder kan ontwikkelen tot PopHotSpot.

Diversiteit is het uitgangspunt: verschillende popstromingen worden gestimuleerd. Dit kan door het gericht uitnodigen van popmuzikanten van niet-westerse afkomst, het organiseren van workshops en het opzetten van master classes. Ook in talentontwikkeling, bijvoorbeeld bij Musicon, wordt geïnvesteerd.

De grens tussen amateurs en professionals is in de popcultuur niet scherp te trekken. Vrijwel elke popgroep van enige naam is ooit begonnen in een kelderbox of een leegstaande garage. Juist bij de popmuziek is het daarom zinvol talentontwikkeling te stimuleren. Den Haag realiseert zich dat popmuziek gebaat is bij spontaniteit: pop komt van onderop. De rol van de gemeente ligt daarom vooral in het creëren van goede randvoorwaarden en het geven van (financiële) impulsen.

Bekende namen als Golden Earring, Q65, Anouk, Kane en Di-Rect hebben hun roots in Den Haag. En de aanwas van jong talent houdt aan. Den Haag huisvest diverse groot- en kleinschalige festivals, zoals Parkpop, de Haagse Popweek, Music in my Head, State X New Forms, en de Koninginnenach.
Het Paard van Troje is hét poppodium van Den Haag en heeft een nationale uitstraling. Daarnaast heeft Den Haag een levendige undergroundscène en een groot netwerk van onbekende muziekbandjes.
Provincie:
Tag(s):