dinsdag, 18. december 2007 - 18:00

Meer geld voor rampenbestijding

Den Haag

De veiligheidsregio Zuid-Limburg krijgt de komende twee jaar 1,6 miljoen euro extra van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) om de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren en regionaal te organiseren.

Dit geld komt bovenop de ongeveer 35 miljoen euro per jaar die de gemeenten in de regio krijgen voor brandweer en rampenbestrijding. De brandweer in de 19 betrokken Zuid-Limburgse gemeenten wordt gezamenlijk, regionaal georganiseerd.

Dit staat in het convenant dat de gemeenten<1> in de veiligheidsregio Zuid-Limburg hebben afgesloten met minister Ter Horst. Zuid-Limburg loopt voorop: het is het eerste convenant dat Ter Horst met een regio heeft afgesloten.

Op donderdag 20 december ondertekent Ter Horst soortgelijke afspraken met de veiligheidsregio Haaglanden (Den Haag en omstreken). De minister hoopt snel ook met de andere 23 veiligheidsregio's afspraken vast te leggen over het verbeteren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Zij heeft daar extra geld voor beschikbaar; het bedrag varieert per regio van 1,1 tot 1,9 miljoen euro voor de komende twee jaar.
Provincie:
Tag(s):