maandag, 17. december 2007 - 10:50

Meer geregistreerde incidenten huiselijk geweld in 2006

Den Haag

In 2006 hebben alle politieregio’s samen 63.131 incidenten van huiselijk geweld geregistreerd; een toename van bijna 10 procent ten opzichte van 2005. Dat blijkt uit het rapport Met de deur in huis, omvang, aard achtergrondkenmerken en aanpak van huiselijk geweld in 2006 op basis van landelijke politiecijfers, dat minister Hirsch Ballin van Justitie mede namens minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

Het percentage geregistreerde incidenten dat tot een aangifte leidt, is 38,4 %. Bijna 85 % van de slachtoffers is van het vrouwelijke geslacht. Meer dan de helft van de incidenten doet zich voor in gezinnen met kinderen, waarbij in een kwart van deze incidenten kinderen daadwerkelijk getuige zijn geweest van het plegen van huiselijk geweld. Ook blijkt dat één op de drie daders van huiselijk geweld recidiveert en hiervoor opnieuw in aanraking komt met de politie. In 22,9 % van de incidenten is het de politie of ketenpartners niet bekend of na het incident vervolgactie heeft plaatsgevonden.

Minister Hirsch Ballin stelt dat het rapport belangwekkende uitkomsten biedt, waaruit blijkt dat de huidige landelijke aanpak van huiselijk geweld noodzakelijk blijft. Voorts meldt hij dat in een groot, onlangs gestart onderzoek van de ministeries van Justitie, Volksgezondheid Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de aangiftebereidheid en de hulpvraag van slachtoffers onderzocht zal worden. In het onderzoek, waarvan de resultaten begin 2009 te verwachten zijn, zal ook aandacht worden besteed aan recidive van daders van huiselijk geweld.
Provincie:
Tag(s):