vrijdag, 9. februari 2007 - 14:01

Meer grotere woningen voor Delftenaren

Delft

Voor grote gezinnen in Delft komen meer woningen beschikbaar. Door een aanpassing van het regionale huisvestingsverordening van Haaglanden, kan een tijdelijke maatregel getroffen worden om knelpunten in de woonruimteverdeling aan te pakken. Het college van B&W heeft besloten om een tijdelijke ontheffing van de bestaande regelgeving door te voeren.

Hierdoor kunnen meer woningen voor grote gezinnen aangeboden worden in de Woonkrant. Delft is de eerste gemeente die een dergelijke tijdelijke maatregel treft voor huisvesting van grote gezinnen. Het is een experiment die door gaat tot 20 woningen aan grote gezinnen zijn verhuurd, daarna wordt dit experiment geëvalueerd.

De gemeente Delft speelt in op een tekort van aanbod van ruime woningen in de sociale sector. Tot nu toe worden de meeste grote woningen in de Woonkrant aangeboden voor maximaal vijf personen. Onder een groot huishouden wordt verstaan een huishouden dat bestaat uit 6 of meer personen en in geval van een eenoudergezin uit vijf of meer personen.

De maatregel biedt perspectief voor de grote gezinnen in Delft.
Provincie:
Tag(s):