woensdag, 4. april 2007 - 19:29

Meer jongeren sporten en roken minder

Groningen

Meer kinderen en jongeren in de stad Groningen sporten actief én hebben een gezonde leefstijl. Het merendeel gaat met plezier naar school, groeit op in goede gezondheid en kan het goed vinden met hun ouders en vrienden. De uitkomsten van de Jeugdpeiling 2006 laten zien dat het goed gaat met een groot deel van de Groninger jeugd. Wel heeft een kleine groep jeugdigen te maken met opgroeiproblemen.

Iedere vier jaar onderzoekt de gemeente Iedere vier jaar onderzoekt de gemeente Groningen via een Jeugdpeiling hoe jongeren van 9 tot en met 17 jaar in de Gemeente Groningen opgroeien. De resultaten van het onderzoek geven een beeld hoe het ingezette beleid, het Integraal Jeugdbeleid, uitwerkt.

Het beleid is erop gericht om de verschillende leefwerelden van de jeugdigen, gezin, school en vrije tijd, goed op elkaar aan te sluiten.
Door bundeling van taken, zoals rond educatie, opvang, zorg en vrije tijd, lukt het beter daadwerkelijk integraal te werken. Ook in de ontwikkeling van Ouder en kind Centra kunnen taken worden gebundeld. Voorbeelden zijn de voorschoolse educatie en het aanbod van sportactiviteiten na schooltijd.

Ook ten aanzien van de riskante gewoonten zien we een positieve ontwikkeling: minder jongeren roken, drinken alcohol of blowen. Het gedrag ten aanzien van roken, alcohol drinken of blowen, hangt samen met het gedrag van vrienden en ouders. Vooral ten aanzien van roken heeft een duidelijke attitudeverandering van de ouders plaatsgevonden. Voor alcohol geldt dit niet. De gemeente blijft doorgaan met het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van riskante gewoonten.

Uit de Jeugdpeiling blijkt dat ons sportbeleid werkt: steeds meer kinderen gaan sporten. We willen daarom het project Bslim uitbreiden naar meerdere wijken.
Provincie:
Tag(s):