dinsdag, 20. maart 2007 - 10:12

Meer klachten over belastingdienst

Amsterdam

Het aantal klachten dat de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in 2006 over de overheid heeft ontvangen, is ongekend gestegen. Hieruit blijkt dat de overheid de burger uit het oog dreigt te verliezen, aldus Brenninkmeijer. Er zijn 14.607 klachten per brief of via internet ingediend, bijna een kwart meer dan in 2005. Dit schrijft de ombudsman in zijn jaarverslag over 2006 'Regel is regel' is niet genoeg, dat hij dinsdag heeft
overhandigd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Naast de ruim 14.000 schriftelijke klachten is ook bijna 27.000 keer telefonisch een vraag voorgelegd aan de ombudsman. De toename in klachten en vragen heeft vooral te maken met de grote stelselwijzigingen, zoals de overgang van de huursubsidie naar huurtoeslag, de invoering van de zorgtoeslag en de uitvoering van de Ziektewet.

De Nationale ombudsman kreeg in 2006 3.323 klachten over de Belastingdienst (2005: 1.330). Voor het eerst sinds vijftien jaar neemt de Belastingdienst daarmee de eerste plaats in bij de Nationale ombudsman. Van deze klachten hadden er 1.668 betrekking op de huur- en zorgtoeslag.

Over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) kwamen 2.276 klachten binnen. Dat is ruim eenderde meer dan in 2005. De klachten over het UWV kwamen vooral in de eerste helft van 2006. Dit was te wijten aan de invoering van een nieuw computersysteem voor de uitvoering van de Ziektewet.

Het aantal klachten over de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is opnieuw gedaald: 987 klachten tegen 1.419 in 2005. Volgens de ombudsman komt dit omdat de IND veel aandacht heeft besteed aan
communicatie met burgers en advocaten en aan analyse van de oorzaken van de klachten.
Provincie:
Tag(s):