vrijdag, 30. maart 2007 - 12:50

Meer mensen aan het werk door UWV

Amsterdam

In 2006 hebben 28.500 UWV-cliënten een baan gevonden na een re-integratietraject. Inclusief het aantal werkhervattingen na intensieve begeleiding door een re-integratiecoach heeft UWV in totaal ruim 40.000 mensen aan werk geholpen. UWV heeft, in de eerste vijf jaar van haar bestaan, een efficiencyverbetering gerealiseerd van meer dan 25%. Dit staat in het jaarverslag van UWV over 2006.

UWV heeft in 2006 ruim 40.000 mensen aan het werk geholpen. 28.500 van hen vonden een baan na een re-integratietraject, 1.000 meer dan verwacht. Daarvan vonden bijna 9.000 mensen een baan na een Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO). Daarnaast konden 10.500 mensen aan het werk dankzij de intensieve begeleiding van een re-integratiecoach. 1.000 mensen gingen aan de slag via onder andere stages en proefplaatsingen.

Het aantal WW-uitkeringen daalde in 2006 tot 250.000 tegen bijna 307.000 het jaar ervoor. Naast de aantrekkende economie is de verscherping van de toelatingeis tot de WW hiervan de oorzaak.
Het aantal WAO-uitkeringen is gedaald tot 639.000. Dat was eind 2005 nog 703.000.
Provincie:
Tag(s):