dinsdag, 27. november 2007 - 11:10

Meer ongewenste omgangsvormen op het werk

Groningen

Nederland scoort in vergelijking met andere landen in Europa over het algemeen gunstig op het gebied van arbeidsomstandigheden. Werknemers staan hier relatief weinig bloot aan lichamelijke risico’s op het werk en risico’s door hun werkomgeving. Dit blijkt uit de Arbobalans 2006 die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wel wordt in Nederland vaker melding gemaakt van ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, geweld en intimidatie, dan gemiddeld in Europa. Tweederde van de Nederlandse artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld heeft hier regelmatig mee te maken.

De nieuwe Arbowet (begin 2007) gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers samen afspraken maken over een veilige werkomgeving. Werkgevers zijn hiermee volgens minister Donner op de goede weg. De Arbobalans, door TNO gemaakt in opdracht van het ministerie, geeft informatie over de omstandigheden en risico’s op het werk waarmee sectoren hun voordeel kunnen doen. Dit jaar zijn de cijfers verder uitgesplitst naar specifieke sectoren en beroepen en is er extra aandacht voor kwetsbare groepen.
Provincie:
Tag(s):