dinsdag, 27. maart 2007 - 20:58

Meer overlast, minder criminaliteit

Amsterdam

Uit de Regionale Veiligheidsrapportage 2006 blijkt dat de regio Amsterdam Amstelland veiliger is geworden tussen 2002-2006. De afgelpen vier jaar zijn de criminaliteitscijfers gedaald. Inwoners van de regio Amsterdam voelen zich ook veiliger dan de jaren ervoor.

Er zijn minder burgers slachtoffer geworden van criminaliteit zoals overvallen en inbraken. De incidenten die vallen onder overlast zijn toegenomen.

De cijfers laten duidelijk zien dat de nieuwe aanpak van veelplegers en de harde kern succes heeft. Daarnaast is het aantal aangiften met 15 procent afgenomen.

Amsterdammers voelen zich veiliger maar in de regio Amstelland voelt men zich juist minder veilig.

De cijfers uit de Veiligheidsrapportage spreken voor zich en zijn de basis voor het Veiligheidsbeleid. Er is een Veiligheidsplan voor Amsterdam opgesteld dat half mei wordt uitgebreid naar een regionaal veiligheidsplan met de buurgemeenten van Amsterdam.

Meer informatie is te vinden op www.eenveiligamsterdam.nl waar de Regionale Veiligheidsrapportage is te downloaden.
Provincie:
Tag(s):