maandag, 10. december 2007 - 12:04

Meer vrijheid bij gescheiden inzameling gft-afval

Den Haag

Op voorstel van minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft de Ministerraad ingestemd met een wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van afvalstoffen.

Door de wijziging krijgen gemeenten meer armslag om zelf te bepalen hoe zij het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval willen aanpakken. Zij kunnen nu meer rekening houden met de plaatselijke situatie.

Het wetsvoorstel zal voor advies aan de Raad van State worden gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):