woensdag, 30. mei 2007 - 9:45

Meer vrouwen sterven aan longkanker

Groningen

In 2006 zijn 9,4 duizend inwoners van Nederland aan longkanker overleden. Dit is 7 procent van het totaal aantal overledenen. Het aantal vrouwen dat aan longkanker overlijdt is sinds 1970 ruim vervijfvoudigd.
Het aandeel vrouwen dat aan longkanker sterft blijft stijgen, het aandeel mannen dat aan deze ziekte overlijdt, daalt echter al twintig jaar.

De reden voor de toename van de longkankersterfte onder vrouwen is dat zij, ofschoon veel later dan mannen, op grote schaal zijn gaan roken. Omdat roken pas vele jaren later kan leiden tot longkanker, zijn deze veranderingen in rookgewoonten pas veel later terug te zien in de sterftecijfers over longkanker.

Toch sterven nog steeds tweemaal zoveel mannen als vrouwen aan longkanker.
Provincie:
Tag(s):