dinsdag, 27. februari 2007 - 14:50

Meer vrouwenopvang in Utrecht

Utrecht

Utrecht breidt de komende tijd de capaciteit uit van opvang en hulpverlening aan vrouwen (en hun eventuele kinderen), die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van vrouwenhandel of van eergerelateerd geweld. De laatste jaren signaleert de politie een toename van deze meldingen. De Wet Maatschappelijke Opvang, ingevoerd op 1 januari jl, verplicht gemeenten opvang te regelen voor mensen met problemen. De gemeente Utrecht komt nu met een Plan van Aanpak voor vrouwenopvang. De komende jaren wordt het aantal opvangplaatsen uitgebreid, evenals juridische ondersteuning aan slachtoffers van vrouwenhandel.

Uiteindelijk moeten vrouwen hun leven weer zelfstandig kunnen oppakken. Zij worden hierbij ondersteund door hulpverleners en er zijn afspraken gemaakt met woningcorporaties. Een belangrijk aandachtspunt is de conclusie uit het Trimbosrapport “de kwaliteit van de hulpverlening in de vrouwenopvang�, dat in het buitenland geboren vrouwen in de vrouwenopvang vaker dan Nederlandse vrouwen ernstig getraumatiseerd zijn en dus andere hulp behoeven.

Utrecht zal als centrumgemeente ook bindende afspraken maken met de omliggende regiogemeenten over opvang en re-integratie van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteitsbewaking van het hulpverleningsaanbod van de vrouwenopvang en een betere samenwerking tussen instellingen, zodat signalering, doorverwijzing en de overdracht van cliënten soepeler verloopt.
Provincie:
Tag(s):