donderdag, 20. december 2007 - 9:49

Meer woningen afgebouwd in 2007

Groningen

Het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is in de eerste negen maanden van 2007 met 16 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal gereedgekomen woningen is met 1 procent licht toegenomen.

In 2007 is tot en met de maand september voor bijna 60 duizend woningen een bouwvergunning afgegeven. Dit is een afname van ruim 11 duizend ten opzichte van dezelfde periode in 2006. Deze achterstand is opgelopen in het eerste halfjaar van 2007. In vergelijking met de eerste negen maanden van 2005 is het aantal verleende bouwvergunningen voor woningen in de eerste negen maanden van 2007 echter met ruim 5 duizend toegenomen.

Het aantal gereedgekomen nieuwe woningen bedroeg in de eerste negen maanden van 2007 bijna 42 duizend. Dat zijn bijna 600 woningen meer dan in dezelfde periode in 2006.
Provincie:
Tag(s):