woensdag, 28. maart 2007 - 8:47

Meldpunt 'Last van de Overheid'

Barneveld

De gemeente Barneveld heeft dinsdag het digitale Meldpunt Overbodige Regelgeving in gebruik gesteld. Wethouder G.J.van den Hengel deed dat door middel van een druk op de knop en het verzenden van een digitale felicitatie. Het meldpunt is te vinden op de internetsite van de gemeente Barneveld (www.barneveld.nl) via 'Directe links'.

De overheid wil de administratieve lasten voor inwoners en bedrijven zoveel mogelijk beperken. De gemeente Barneveld sluit zich hier graag bij aan. Eén van de activiteiten is het openen van een digitaal meldpunt waar inwoners, die op omslachtige procedures of onnodige briefwisselingen stuiten, hiervan melding kunnen doen.

Het meldpunt biedt twee mogelijkheden om een klacht of idee te uiten: melders kunen kiezen voor het landelijke Meldpunt Last van de Overheid of rechtstreeks contact opnemen met de gemeente.

De gemeente Barneveld heeft zich aangesloten bij het landelijke Meldpunt Last van de Overheid, dat onder andere wordt gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De mede-werkers van dit meldpunt sturen de melding direct door naar de verantwoordelijke overheidsinstantie. Dat kan de gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook een uitkeringsinstantie of een ministerie. De gemeente Barneveld krijgt een overzicht van alle meldingen, die zijn gedaan.
Alle meldingen worden geanalyseerd en op basis daarvan wordt geprobeerd de administratieve last terug te dringen.

Het is ook mogelijk om over overbodige regelgeving rechtstreeks contact op te nemen met de gemeente, bijvoorbeeld als het om een persoonlijke of specifieke kwestie gaat. Hiervoor is een speciaal e-mailadres in gebruik gesteld: lastvandeoverheid@barneveld.nl.

Wie níet over een internetverbinding beschikt kan bellen met mr. mevrouw C. Hoogenraad-Tempelman: 0342-495911 of een brief sturen aan de gemeente Barneveld, ter attentie van mr. mevrouw C. Hoogen-raad-Tempelman, Postbus 63, 3770 AB Barneveld.

De gemeente Barneveld bekijkt of meldingen en suggesties realistisch en/of haalbaar zijn. Als de melding over de gemeente gaat, krijgt de afzender persoonlijk bericht. Daarnaast worden de aantallen en soorten meldingen jaarlijks gepubliceerd in het burgerjaarverslag.

Het Meldpunt Last van de Overheid staat op de internetsite www.barneveld.nl onder 'Directe links'.
Provincie:
Tag(s):