woensdag, 31. januari 2007 - 15:10

Meldpunt regellast succesvol

Regio

Recent hebben ondernemers uit Oost-Groningen en de Gronings/Drentse Veenkoloniën gebruik kunnen maken van het meldpunt Regellast. Het meldpunt Regellast hoort bij het convenant `Verbetering Ondernemersklimaat Oost-Groningen/Gronings/Drentse Veenkoloniën`. Op 7 februari a.s worden de resultaten overhandigd aan de heer G. Linssen van het ministerie van Economische Zaken.

In totaal zijn ruim vijftig meldingen binnengekomen. Een deel van de meldingen heeft duidelijk een regionaal karakter, in die zin dat het te maken heeft met procedures die door de gemeenten in de regio zelf worden uitgevoerd.

De binnengekomen klachten hebben vooral betrekking op vergunningen en procedures die te maken hebben met de fysieke omgeven, de Sena-heffing, CBS-enquetes en asbest verklaringen.

Daarnaast hebben ondernemers regelmatig te maken met het ontbreken van klantgerichtheid en traagheid van het gemeentelijk apparaat. Een voorbeeld hiervan is dat één van de binnengekomen meldingen begint met: 'Hopelijk kunt u ons bevrijden van de verschillende regels en traagheid van de gemeente, die sinds 1994 ons ongeveer de helft van onze omzet kost..?' In dit specifieke geval ging het om een verplaatsing van een bedrijfsgebouw. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat binnen één gemeente de verschillende ambtenaren elkaar tegenspreken.

De binnengekomen meldingen worden gebruikt bij het opstellen van een plan van aanpak. In dit plan worden concrete stappen aangegeven om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren en (noodzakelijke) ergunningenstelsels 'slimmer' op te zetten. In de loop van dit jaar zullen concrete resultaten bekend worden gemaakt.
Provincie:
Tag(s):