woensdag, 6. juni 2007 - 9:10

Meldpunt zorg en overlast Hoogezand-Sappemeer

Hoogezand-Sappemeer

De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft in samenwerking met diverse hulpverleningsinstanties, o.a. regiopolitie en GGD- en thuiszorg Groningen, een meldpunt geopend voor zorg en overlast. Dit nummer kan gebeld worden wanneer mensen of situaties uw woon- of leefklimaat aantasten. Dit kan variëren van burenruzies tot geluidsoverlast.

U kunt dit nummer niet alleen bellen wanneer u overlast heeft van iemand maar ook als u zich zorgen maakt over iemand in de buurt. Van maandag tot en met donderdag van 10:00 uur toto 12:00 uur wordt u tewoordgestaan door een medewerker. Buiten deze tijden kunt u een antwoordapparaat inspreken. In dat geval moet u een boodschap inspreken met uw naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Het Meldpunt Zorg en Overlast probeert problemen op te lossen. Bijvoorbeeld bij een burenruzie kan een bemiddelaar zorgen dat de betrokkenen weer met elkaar in gesprek komen. Gaat het om iemand met psychische problemen, dan wijzen hulpverleners gezamelijk een contactpersoon aan, die hem of haar helpt om het dagelijkse leven weer `op de rails' te krijgen.

Het speciale telefoonnummer is 050-587 32 32
Provincie:
Tag(s):