dinsdag, 18. december 2007 - 15:27

Mensen met gebiedsontzegging Roermond voor de rechter

Roermond

Acht verdachten die een gebiedsontzegging voor het centrum van Roermond hebben genegeerd moeten zich op woensdag 19 december verantwoorden voor de rechtbank in Roermond. De ontzegging is aan hen opgelegd in het kader van het project ‘Drang en Dwang’. Met dit project wil de gemeente Roermond samen met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie thuisloze drugs- en drankverslaafden bewegen tot een hulpverleningstraject en tevens de overlast terugdringen die zij veroorzaken in de stad.

Politie en de afdeling Stadstoezicht besteden extra aandacht aan deze doelgroep. Zij treden bekeurend op tegen overtredingen van deze personen, zoals wildplassen, het nuttigen van alcohol op straat, belediging, bedreiging enz.. Daarnaast worden overlastplegers gestimuleerd gebruik te maken van een zorgaanbod. Indien nodig worden er na constatering van wangedrag in het stadscentrum tijdelijke gebiedsontzeggingen opgelegd. In eerste instantie voor vier dagen en bij een nieuwe overtreding voor drie maanden. Bij het negeren van deze gebiedsontzegging worden verdachten gedagvaard op grond van artikel 184 wetboek van strafrecht. Daarin staat dat burgers gehoor moeten geven aan een bevel dat ze is opgelegd. Op het overtreden hiervan staat een maximale gevangenisstraf van drie maanden.

Naast de strafrechtelijke vervolging is er voor alle acht verdachten een persoonlijk zorgadvies opgesteld dat ook zal worden voorgelegd aan de rechter. Doel daarvan is de verdachten een nieuw perspectief te bieden.
Provincie:
Tag(s):