zondag, 22. april 2007 - 10:12

Menzis: 'Er is geen sprake van misleiding'

Groningen

Naar aanleiding van de Kassa-uitzending van 21 april benadrukt zorgverzekeraar Menzis dat er geen sprake is van misleiding. De globale vergoedingenwijzer van de betreffende tandartsverzekering, TandVerzorgd 3, vermeldt uitsluitend wat wel wordt vergoed, namelijk de meest gebruikelijke tandheelkundige verrichtingen. Voor 'kronen, bruggen en gegoten vullingen is dit gemaximeerd op 200 euro per element voor maximaal 3 elementen per jaar'. Op de site van Menzis is onder globale vergoedingenwijzer altijd verwezen naar de complete polisvoorwaarden.

Nu blijkt dat dit onduidelijkheden oproept bij een aantal klanten van Menzis. Afgelopen week is naar aanleiding van klachten over deze onduidelijkheid een extra uitleg op de site van Menzis -www.menzis.nl- over deze vergoeding toegevoegd. Ook zal er volgende week een brief aan verzekerden worden verzonden. In deze brief wordt nogmaals uiteengezet dat deze polis de meest gangbare tandheelkundige verrichtingen vergoedt. Tevens zal er specifiek worden ingegaan op de vergoedingen bij kronen, bruggen en gegoten vullingen.

Zoals Ruben Wenselaar van de Raad van Bestuur van Menzis zaterdagavond ook in de uitzending van Kassa heeft verklaard, betreurt Menzis het zeer dat een aantal klanten zich over dit onderwerp verkeerd geïnformeerd voelen. Hoewel Menzis er van overtuigd is dat de polisvoorwaarden helder en eenduidig zijn zullen wij in voorkomende gevallen er nog beter toezien op de kwaliteit van de informatievoorziening.
Provincie:
Tag(s):