vrijdag, 14. december 2007 - 19:54

Meru-stichting voert veiligheids-maatregelen uit na controle

Vlodrop

Momenteel worden de laatste bevindingen van de integrale controle die op 21 november op het terrein van de Meru-stichting in de bossen van Vlodrop heeft plaatsgevonden verwerkt. Vooruitlopend op de eindrapportage heeft de gemeente de Meru-stichting verzocht om een aantal veiligheidsaspecten direct op te pakken.

Tijdens de integrale controle op de naleving van de van toepassing zijnde regelgeving is gebleken dat op het dak van het voormalige kloostergebouw tientallen dakpannen los in de dakgoot liggen. Ook is geconstateerd dat de bouwkundige staat van enkele schoorstenen slecht is. De gemeente heeft de Meru-stichting verzocht om veiligheidsmaatregelen te treffen. De Meru-stichting heeft direct alle medewerking toegezegd en ook al maatregelen getroffen.

Op het moment dat de eindrapportages van de samenwerkende instanties zijn afgerond zal een besluit worden genomen op de ingediende handhavingverzoeken en zal tevens een besluit worden genomen over het handhaving vervolgtraject. Deze besluitvorming wordt medio januari verwacht.
Provincie:
Tag(s):