donderdag, 29. november 2007 - 7:46

Metropoolregio óók voor Haarlem

Haarlem

Gemeenten en provincies in het noordelijk deel van de randstad werken intensief samen aan het versterken van het gebied tot een sterke metropoolregio. Nu nog onder de naam Noordvleugel - maar als de bestuurders op 14 december a.s. instemmen met het voorstel - gaat de netwerkstad verder onder de naam 'Metropoolregio Amsterdam'.

Voor Haarlem is de ontwikkeling van de netwerkstad tot een op Europese schaal concurrerende metropool gunstig. Voor het aantrekken van bedrijven en de waarde van de grond is het gunstig wanneer een locatie in de naam met Amsterdam wordt geassocieerd. Haarlem doet mee aan de ontwikkeling tot metropoolregio, maar behoudt en versterkt daarnaast wel haar eigen identiteit.

Hoe te komen tot een sterke metropoolregio staat in het 'Ontwikkelingsbeeld 2040'. Dit plan beschrijft een aantal cruciale veranderingen waaronder het verder intensiveren en transformeren van het verstedelijkte gebied, het verbeteren van de interne en externe bereikbaarheid van de regio en het behouden en ontwikkelen van de groenblauwe kwaliteiten.

Een tweede plan dat wordt voorgelegd aan de bestuurders van de regio is het 'Metropolitaan Landschap'. Centraal hierin staat het bewaren en versterken van de groen/blauwe kwaliteit, uitgewerkt in acties voor de langere en korte termijn.

14 december aanstaande vindt de 7e Noordvleugelconferentie plaats. Het bestuur van de gemeente Haarlem is aanwezig en stemt mee over de beslispunten die worden voorgelegd aan alle bestuurders van het noordelijke deel van de randstad.
Provincie:
Tag(s):