woensdag, 11. april 2007 - 11:30

Mijlpaal in Friese Merenproject

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken markeerde op woensdag 11 april 2007 bij het aquaduct Galamadammen, samen met gedeputeerde Mulder van de provincie Fryslân, een nieuwe mijlpaal in het Friese Merenproject.

Omstreeks het middaguur gaf zij het sein voor het definitief afzinken van een groot tunneldeel van het toekomstige aquaduct Galamadammen, dat wordt gebouwd op de kruising van de N359 en het Johan Frisokanaal in Zuidwest Fryslân. In de loop van 2007 wordt het aquaduct in gebruik genomen, waardoor weg- en waterverkeer elkaar onbelemmerd kruisen.

Grenzeloos varen als doel
Provincie Fryslân investeert tot 2013 een half miljard euro in het Friese Merenproject. Partners in deze investering zijn het Rijk, Friese gemeenten, toeristische en recreatieve brancheorganisaties en ondernemers. Het Friese Merenproject zorgt voor grenzeloos varen door onder andere de bouw van aquaducten, het verhogen van bruggen, het verdiepen van vaarwegen en het aanleggen van tal van voorzieningen. Hiermee wordt een omvangrijke impuls gegeven aan de regionale economie en wordt de basis gelegd voor vervolginvesteringen in de toeristische en recreatieve sector. Fryslân versterkt met dit project de toeristische marktpositie van de Friese binnen- en buitenwateren als watersportgebied van Europees niveau. Het Friese merengebied krijgt bovendien aansluiting met andere watersportgebieden in Noord Europa.

Fryslân aquaductenland
Het aquaduct Galamadammen vormt samen met de andere vier aquaducten een essentieel onderdeel van het Friese Merenproject. In 2008 zijn de 5 aquaducten gerealiseerd waardoor belangrijke grote knelpunten tussen water- en wegverkeer zijn opgelost. De overige aquaducten komen bij Woudsend, in de Jeltesleat en in De Geeuw bij Sneek; het aquaduct Houkesloot bij Sneek is twee jaar terug in gebruik genomen.

Wetenswaardigheden
Het aquaduct Galamadammen bestaat uit een Zuidoostelijke oprit van 193 meter, een gesloten tunneldeel van 73 meter en een Noordwestelijke oprit van 203 meter. De totale lengte bedraagt daarmee 469 meter. Het aquaduct biedt ruimte aan een tweetal rijbanen en een fietspad. Boven de Noordwestelijke oprit bevindt zich straks een brede voetgangersbrug naar het naastliggende hotel en de jachthaven. Langs de zuidelijke oever van het Johan Frisokanaal wordt een ecozone aangelegd, waarlangs de fauna gelegenheid krijgt de provinciale weg te kruisen . Het gesloten deel is uitgevoerd als zinktunnel, zodat het kruisende waterverkeer zo weinig mogelijk hinder heeft van de bouwactiviteiten.
Provincie:
Tag(s):