woensdag, 13. juni 2007 - 18:15

Mijnsteenberg Oranje Nassau IV geen monument

Maastricht

De Mijnsteenberg van de oranje Nassau IV krijgt niet het predikaat monument. Dit heeft de rechtbank in Maastricht vandaag bepaald. Bij de rechtbank was door de Stichting Behoud Mijnsteenberg Oranje Nassau IV een verzoek ingediend om de mijnsteenberg aan te wijzen als beschermd monument. Hierdoor zou voorkomen kunnen worden dat de mijnsteenberg zou worden afgegraven.

Sigrano Nederland BV wil de mijnsteenberg afgraven om het zich daaronder bevindende Mioceenzand te kunnen winnen. Voor de Stichting Behoud Mijnsteenberg was dit de aanleiding de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te verzoeken om de mijnsteenberg aan te wijzen als beschermd monument om daarmee afgraving te voorkomen.

In september 2005 wees de minister van OCW dit verzoek echter af omdat de mijnsteenberg onder andere bescheiden van omvang is en het niet een markant landschapselement is.

Ook volgens de rechtbank is de mijnsteenberg niets anders dan een opeenhoping van mijnafval en is het niet bedoeld om duurzaam ter plaatse te blijven.

De Stichting Behoud Mijnsteenberg Oranje Nassau IV kan tegen deze uitspraak in beroep gaan bij de Raad van State en in afwachting van die uitspraak zullen er geen afgravingswerkzaamheden verricht worden.
Provincie:
Tag(s):