maandag, 11. juni 2007 - 11:35

Milieuhandhaving Tynaarlo goed op orde

Tynaarlo

De provincie Drenthe heeft als toezichthouder onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de milieucontroles die de gemeenten bij bedrijven uitvoeren. Belangrijke conclusie voor Tynaarlo is dat die handhaving goed op orde is.

Voor iedere handhavingorganisatie is het een vereiste dat zij voldoet aan kwaliteitseisen voor de milieuhandhaving. De provincie bekijkt daarom verschillende zaken: het handhavingsprogramma, de uitvoering van de milieucontroles en ten slotte de evaluatie en verslaglegging. De provincie is van oordeel dat deze cyclus binnen Tynaarlo over het algemene goed wordt uitgevoerd.

Van de 800 bedrijven zijn er in 2006 200 bedrijven gecontroleerd door de milieuhandhavers. Bij 70% van bedrijven was alles in orde. Bij de overige bedrijven werd veelal na één hercontrole voldaan aan de milieuregels. Slechts in twee gevallen was het noodzakelijk om een dwangsom op te leggen.
Provincie:
Tag(s):