vrijdag, 2. februari 2007 - 13:12

Miljoen euro subsidie voor maatschappelijke organisaties

Maastricht

De Provincie Limburg heeft een subsidie van ruim één miljoen euro toegekend aan 15 maatschappelijke organisaties. De diverse instellingen kunnen hiermee hun plannen voor 2007 realiseren.

De subsidies zijn verleend omdat de organisaties zich tot doel stellen mensen op volwaardige wijze te laten deelnemen aan de samenleving. Daarnaast hebben ze oog voor kwetsbare en/of kansarme groepen zoals ouderen en uitkeringsgerechtigden. Onder deze maatschappelijke organisaties zijn ook een aantal vrijwilligersorganisaties. De Provincie vindt het belangrijk dat vrijwilligers goed worden ondersteund en toegerust.

Zo krijgen onder meer de organisaties de Zonnebloem, de Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging (LKV), het COC-Zuid-Limburg en de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) een deel van de provinciale subsidie.
Provincie:
Tag(s):