zaterdag, 17. maart 2007 - 12:52

Millieumetingen leveren niets op

Moerdijk

Afgelopen weken zijn bij de regionale milieudienst en bij de Provincie tientallen klachten binnengekomen over stank. Het is nog niet bekend wat de bron is. Tussen 26 februari en 13 maart hebben 25 inwoners van de kern Moerdijk geklaagd over stank. Vanaf het moment dat de eerste klachten binnenkwamen is gestart met metingen. Begin maart nam het aantal klachten snel toe.

Op 1 maart is gemeten in de schoorsteen van de thermische reinigingsinstallatie van ATM. Ook buiten het ATM-terrein zijn metingen verricht. Uit de eerste voorlopige resultaten van die metingen is gebleken, dat deze schoorsteen op de dag van de metingen niet verantwoordelijk was voor het op dat moment heersende klachtenpatroon. Tot nu toe hebben de metingen dus geen geurbron opgeleverd.

Voor de uitvoering van het verder onderzoek naar de geuroverlast heeft de Provincie een meetplan opgesteld. Anders dan vorig jaar, toen vooral in en om het ATM-terrein werd gezocht naar de bron, hebben de metingen nu een grootschaliger en breder karakter. Afhankelijk van het weer en in nauw overleg met de gemeente Moerdijk wordt de komende dagen met de uitvoering van dat meetplan gestart.
Provincie:
Tag(s):