woensdag, 6. juni 2007 - 15:54

Minder blokrijden rotonde Joure

Joure

Na bijna twee maanden blokrijden op het verkeersplein van Joure heeft Rijkswaterstaat besloten deze maatregel voortaan incidenteel in te zetten. Alleen wanneer vastlopend verkeer rond het verkeersplein voor gevaarlijke situaties zorgt, zullen de blokrijders in actie komen.

Sinds maandag 2 april heeft Rijkswaterstaat elke werkdag tijdens de spits het blokrijden ingezet om de doorstroming rond verkeersplein Joure te verbeteren. Deze proef is inmiddels geëvalueerd. Gebleken is dat de ervaringen met het blokrijden licht positief zijn, maar geen structurele voortzetting rechtvaardigen.

Rijkswaterstaat constateert dat het verkeer op het verkeersplein gedurende de proef steeds vaker het gewenste gedrag is gaan vertonen. Door snelheid te minderen kunnen ook andere weggebruikers makkelijker het verkeersplein oprijden. Voor de verkeersstromen vanuit Sneek en Joure leverde het blokrijden een lichte tijdswinst op. Verkeer uit de richting Heerenveen richting Sneek en Lemmer deed er gemiddeld iets langer over. Voor weggebruikers vanuit de richting Lemmer richting Joure en Sneek was er weinig verschil merkbaar.

De proef heeft uitgewezen dat blokrijden een geschikt instrument is om de doorstroming op verkeersplein Joure te bevorderen. De totale winst blijkt echter sterk afhankelijk van de wisselende verkeersstromen en niet altijd op te wegen tegen de kosten van de inzet van weginspecteurs en hun voertuigen. Zij kunnen meer service aan de weggebruiker verlenen wanneer zij tijdens de spits op meer plaatsen op de Friese snelwegen aanwezig zijn.

Daarom zal Rijkswaterstaat vanaf maandag 4 juni alleen nog blokrijden vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, namelijk op het moment dat het verkeer vanuit Joure zodanig vastzit dat ook de bypass richting Joure volloopt en gevaarlijke situaties op de A7 vanuit Heerenveen dreigen te ontstaan.

Bron: Rijkswaterstaat
Provincie:
Tag(s):