woensdag, 7. november 2007 - 17:18

Minder bureaucratie en regels

Groningen

Het Groningse college van B&W wil overbodige en onnodige regels en voorschriften aanpakken en zo de bureaucratie verminderen. Dat staat in een beleidsbrief die vandaag aan de gemeenteraad is verstuurd. Het college wil de vele regels en voorschriften kritisch bekijken.

De komende maanden wil het college samen met burgers, bedrijfsleven en gemeenteraad antwoorden vinden op deze vragen. Regels die bij hen de meeste irritatie en ergernis opwekken worden vervolgens het eerste aangepakt. Workshops met burgers, bedrijven en andere betrokkenen moeten snel leiden tot de eerste resultaten en tot een afwegingskader voor het vervolg.

Daarna worden alle Groningse regels in 2008 systematisch beoordeeld. Ook heeft Groningen zich aangemeld bij het Rijk als pioniergemeente bij de landelijke taskforce Vermindering Regeldruk. Daardoor hoort Groningen bij een kopgroep van gemeenten die samenwerkt met het Rijk en opgedane kennis en ervaring onderling uitwisselt.
Provincie:
Tag(s):