dinsdag, 18. december 2007 - 12:18

Minder files door snellere berging van vrachtwagens

Den Haag

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft besloten tot landelijke invoering van de versnelde berging van vrachtwagens op alle snelwegen. Dit betekent dat Rijkswaterstaat vanaf 1 januari 2008 ongevallen met vrachtwagens sneller gaat afhandelen.

Een vrachtwagen die betrokken is bij een ongeval, wordt eerder weggesleept of zò neergezet dat hij geen overlast meer voor het verkeer veroorzaakt. Op een rustiger tijdstip wordt de vrachtwagen dan alsnog weggehaald. Een proef op snelwegen rondom Utrecht heeft uitgewezen dat deze werkwijze effectief is en zorgt voor minder files door ongevallen met vrachtwagens en ook de files vermindert door vrachtwagens met pech. Daarom heeft Eurlings ervoor gekozen deze werkwijze ook bij pechgevallen toe te passen.De proef met versnelde berging van vrachtwagens heeft een jaar geduurd en is uitgevoerd op de snelwegen rondom Utrecht zoals de A2 en A12. Aanleiding was de quick scan die het ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2005 heeft uitgevoerd naar het aantal vrachtwagenongevallen op de Nederlandse snelwegen. Doel van de proef was te onderzoeken of de weg sneller vrij kon worden gemaakt na een ongeval met een vrachtwagen, zodat het verkeer weer eerder kon doorstromen. Daarnaast werd gekeken of deze manier van werken extra schade aan de vrachtwagen en lading zou veroorzaken.

In de nieuwe aanpak worden geen maatregelen getroffen om extra schade aan de vrachtwagen of lading te voorkomen. Dit levert een aanzienlijke tijdwinst op. Uit de proef is gebleken dat vrachtwagens sneller geborgen kunnen worden, zonder dat er extra schade ontstaat.
Categorie:
Tag(s):