donderdag, 20. december 2007 - 16:08

Minder ingrepen aan dieren

Groningen

De minister van LNV heeft besloten om het aantal ingrepen bij dieren vanaf 1 januari 2008 te verminderen. Om de integriteit van dieren te waarborgen en het dierenwelzijn te verbeteren, wordt onder andere het couperen van staarten bij schapen verboden.

Tot nu toe was het couperen toegestaan omdat de sector dit nodig achtte ter voorkoming van myasis. Dit is een aandoening die kan ontstaan als de staart ernstig bevuild is geraakt met mest. Uit onderzoek is echter gebleken dat deze aandoening met een goede verzorging is te voorkomen, ook als de staarten niet zijn gecoupeerd.

Drie langstaartige Engelse schapenrassen, namelijk de Suffolk, Hampshire Down en Clun Forest, krijgen een vrijstelling voor couperen voor vier jaar. De betrokken organisaties worden in de gelegenheid gesteld te komen met een fokprogramma tot kortere staarten. In 2011 wordt dit fokprogramma geëvalueerd.

Het verwijderen van neuslellen bij kalkoenen is vanaf 1 januari 2008 ook niet meer toegestaan.
Provincie:
Tag(s):