donderdag, 1. februari 2007 - 11:05

Minder snelheidsovertredingen op Wierselaan

Nieuwegein

De verkeerscontroles van de politie op de Wierselaan hebben effect. Het gemiddelde percentage snelheidsovertredingen is gedaald van 23% naar 13%. Vanaf 2 oktober 2006 voert de politie intensieve verkeerscontroles uit op de Wierselaan met als belangrijkste doel het tegengaan van te snel rijden. Met behulp van tussenmetingen kan de politie vaststellen wat het resultaat is van de extra controles.

In totaal zijn er in een periode van 10 weken 12.494 voertuigen gecontroleerd, waarvan 2.254 passanten harder reden dan de toegestane 30 km/h. In onderstaande tabel zijn de gegevens gesplitst in twee periodes. Daaruit komt naar voren dat in de periode oktober tot begin november nog 1431 automobilisten te hard reden (23%).

In de maand daarna is dit teruggelopen naar 823 overtreders (13%). Van deze overtreders werden in totaal 519 (414+105) staande gehouden, de rest ontving een bekeuring op de deurmat. Verder zijn er in totaal vier bekeuringen geschreven voor het niet dragen van de autogordel en twee voor niet handenvrij bellen.
Provincie:
Tag(s):