woensdag, 16. mei 2007 - 10:58

Minder vacatures op de arbeidsmarkt

Groningen

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van 2007 licht gedaald. Eind maart 2007 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 212 duizend vacatures. Dit zijn er 10 duizend minder dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De lichte daling volgt op een periode van ruim drie jaar waarin het aantal vacatures bijna voortdurend is gestegen. Tussen eind september 2003 en eind december 2006 is het aantal vacatures daardoor toegenomen van 90 duizend tot 222 duizend. Gemiddeld steeg het aantal vacatures met 10 duizend per kwartaal. Op basis van de daling in het eerste kwartaal kan nog niet geconcludeerd worden dat een omslagpunt is bereikt.

In het eerste kwartaal van 2007 is het aantal vacatures met name gedaald in de commerciële dienstverlening. Deze bedrijfstak, die doorgaans meer dan de helft van het totaal aantal vacatures telt, omvat onder andere de handel, financiële instellingen en zakelijke dienstverlening. Eind maart 2007 stonden er in de commerciële dienstverlening 122 duizend vacatures open. Dit zijn er 8 duizend minder dan een kwartaal eerder. In de andere bedrijfstakken daalde het aantal vacatures niet of nauwelijks.
Provincie:
Tag(s):