donderdag, 15. maart 2007 - 9:36

Minder werkloosheid onder mannen

Amsterdam

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode
december 2006-februari 2007 gemiddeld 380 duizend personen, vrijwel evenveel als in de periode november-januari. In vergelijking met een jaar eerder ligt de werkloosheid 70 duizend lager. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In de periode december 2006-februari 2007 was 5,1 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 6,1 procent.

Sinds de zomer 7 duizend werklozen per maand minder
De werkloosheid is in de periode december-februari door seizoensinvloeden altijd wat hoger. In de wintermaanden is er namelijk minder vraag naar arbeid in onder meer de landbouw, bouwnijverheid en horeca. Na correctie voor deze seizoeninvloeden komt de werkloosheid uit op 380 duizend, vrijwel evenveel als de voorgaande driemaandsperiode. Deze ontwikkeling volgt op een periode waarin de werkloosheid onafgebroken daalde.

Sinds de zomer van 2006 is de werkloosheid afgenomen van 413 duizend in het derde kwartaal tot 380 duizend in de meest recente periode. Dit is een daling van gemiddeld 7 duizend per maand.

In de periode december 2006–februari 2007 was het aantal werklozen 70 duizend lager dan een jaar eerder. Onder mannen is de werkloosheid sterker gedaald dan onder vrouwen. Bij de mannen daalde de werkloosheid in een jaar tijd met 51 duizend tot 167 duizend en bij de vrouwen met 19 duizend tot 217 duizend. In de meest recente driemaandsperiode was 3,9 procent van de mannelijke beroepsbevolking werkloos tegenover 6,6 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking.

De werkloosheid onder mannen is sinds het eerste kwartaal van 2005 elke maand lager dan een jaar eerder. De daling van de werkloosheid onder vrouwen zette ongeveer een jaar later in. Het verschil in ontwikkeling komt onder meer doordat steeds meer vrouwen actief worden op de arbeidsmarkt.
Categorie:
Tag(s):