woensdag, 31. oktober 2007 - 13:44

Minister Cramer van VROM bezoekt Almere

Almere

Donderdag 1 november zal minister Cramer van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu een kennismakingsbezoek aan Almere brengen.

Dit bezoek staat in het teken van de afspraak die Almere afgelopen maandag in Den Haag met het Rijk heeft gemaakt. Het betreft de voorbereiding van de verdere groei van Almere. Dit zal ertoe leiden dat Almere in 2009 met het Rijk definitieve afspraken kan gaan maken over de schaalvergroting.
Onderwerp van gesprek zijn de historische context en de (regionale) complexiteit van de opgave. De nadruk komt te liggen op de gezamenlijke ambitie om de thema's duurzaamheid en ecologie als leidende en richtgevende principes in de stedelijke ontwikkeling te hanteren, alsmede het draagvlak binnen Almere en de provincie voor deze opgave.
Het college en de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Almere en de gedeputeerde van de provincie Flevoland, mevrouw Bliek, zullen hierover met de minister van gedachten wisselen.
Om zich een goed beeld van de stad te kunnen vormen, zal de minster vanaf het landgoed De Kemphaan een bustour maken naar het centrum en een wandeling door het Stadshart naar het Kanteel.
Provincie:
Tag(s):