donderdag, 22. november 2007 - 14:04

Minister en staatssecretaris bezoeken Waterkader Haaglanden

Den Haag

Minister Cramer (Ruimte en Milieu) en staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) hebben woensdag 21 november Waterkader Haaglanden bezocht. Zij lieten zich informeren over de waterproblematiek en over de innovatieve oplossingen waar overheden samen met bedrijven en kennisinstellingen in de regio naar zoeken.

Omdat het klimaat verandert, kampt Nederland - en in het bijzonder de regio Haaglanden - steeds vaker met enorme hoeveelheden regenwater in korte tijd. Overtollig water zorgt regelmatig voor grote overlast, vooral in dichtbebouwde wijken en in het kassengebied van het Westland waar het water moeilijk af kan vloeien.

Het is daardoor nodig te zoeken naar slimme, innovatieve oplossingen om meer ruimte voor water te creëren, zonder dat dit ten koste gaat van functies als wonen, werken of natuur. Het nieuwe kassencomplex van Levoplant in Honselersdijk dat de bewindslieden bezochten is een goed voorbeeld. Daar laat men het overtollige water afvloeien in een kelder onder de kas, om het later te gebruiken voor de bevloeiing van de kassen.

Waterkader Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen het Stadsgewest Haaglanden met zijn negen gemeenten, het Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland. Met subsidie van Economische Zaken zoekt het samenwerkingsverband in zes proeftuinen naar technieken om het watersysteem in de regio duurzamer en beheersbaarder te maken. De partners streven ernaar het watersysteem in 2015 op orde te hebben.

Minister Jacqueline Cramer: "De onvoorspelbaarheid maakt van de klimaatverandering een urgent probleem. Wij moeten dan ook niet langer wachten met het investeren in de klimaatbestendige inrichting van Nederland. De inspanningen van het Waterkader laten zien dat zij dit probleem onderkennen en klimaatadaptatie tot een prioriteit gemaakt hebben". Staatssecretaris Tineke Huizinga belicht de 'Waterstaat-kant' van de zaak: "Het is goed om te zien dat er serieus met waterberging wordt omgegaan in het Westland." Beide bewindslieden toonden zich tevreden over de voortvarendheid waarmee overheden samen met anderen de waterproblematiek aanpakken.
Provincie:
Tag(s):