dinsdag, 13. maart 2007 - 8:44

Ministerie EZ geeft pluim aan ABT

Achterhoek

Het ministerie van Economische Zaken geeft een pluim aan het Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT) voor haar voortvarende aanpak op gebied van on-line boekbaar maken van kleinschalig bedrijfsleven. Dat doet EZ bij monde van haar staatssecretaris Karien van Gennip, tot vorige maand in functie.

De Achterhoek is in haar optiek een van drie binnenlandse voorbeeldregio’s waar een VVV-organisatie dergelijke initiatieven onderneemt. De onder­steuning van Van Gennip is vervat in het voorwoord van een gids die VVV Nederland op verzoek van het ministerie heeft uitgebracht.

De brochure is toepasselijk getiteld ‘Van zoeken naar boeken’. Hij presenteert drie voorbeeldregio’s waar toeristische organisaties het voortouw hebben genomen zo’n reserveringssysteem op te zetten. De Achterhoek is een van deze streken. De andere gebieden zijn Zuid-Limburg en het noordelijke deel van Noord-Holland. Mevrouw Van Gennip vindt de genomen initiatieven een goed voorbeeld voor de wijze waarop toeristische organisaties het kleinschalige bedrijven kunnen ondersteunen.

De mogelijkheid voor on-line reserveren is sinds kort actief op de internetsite van het ABT. Speciaal ontwikkeld voor en samengesteld in nauw overleg met het kleinschalig toeristisch bedrijfsleven. Hoofd marketing van het ABT Erwin Akkerman: “Wij hebben goed geluisterd naar de wensen van de ondernemers. Samen met een IT-bedrijf hebben wij een product gemaakt dat volledig aansluit bij hun behoeftes. Ieder deelnemend bedrijf voert het beheer over zijn eigen product.

De ondernemer kan zelf prijzen invoeren en zo vaak wijzigen als hij maar wil. En het aantal in het systeem ingevoerd eenheden uitbreiden of inkrimpen. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Of het nu gaat om hotelkamers, vakantie­woningen of kampeerplaatsen, het reserveringssysteem kan alle mogelijkheden aan.� Het systeem van het ABT is voorts zodanig opgezet, dat reservering plus betaling rechtstreeks wordt afgehandeld tussen ondernemer en vakantieganger. Interesse? Neem een kijkje op
Provincie:
Tag(s):