vrijdag, 12. januari 2007 - 16:11

Ministerie steunt initiatief ‘Verbreding groenopgave A-2’

Maastricht

Vrijdag bezocht minister Veerman van het Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het tweedaags werkatelier ‘Verbreding groenopgave A2’. De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Maastricht, de Provincie en de dienst Landelijk gebied.

Tijdens dit werkatelier verkenden stedenbouwkundige en landschapsarchitecten de mogelijkheden om in aanvulling op het A2 Project een groene gebiedsontwikkeling langs de A2 mogelijk te maken.

Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit steunt het initiatief en markeert het als een landelijk voorbeeldproject. Het ministerie steunt het ook financieel met een impulsbudget van € 140.000

Door het uitwisselen van ervaring op het gebied van landschap, ecologie en luchtkwaliteit willen de initiatiefnemers een extra impuls geven aan het A2-project en aan de verbetering van de ecologisch-en recreatief waardevolle landgoederenzone. De initiatiefnemers van het werkatelier zullen ervoor zorgen dat de uitkomsten van de tweedaagse bijeenkomst worden vertaald in een concreet pakket van eisen en wensen. Dit zal dan worden meegenomen in de aanbesteding van het A2-project. In maart wordt het programma van eisen voor de A2 vastgesteld.

Wethouder Wim Hazeu is enthousiast over het initiatief: ’naast het oplossen van het fileprobleem kan het A2 project ook een impuls zijn voor het versterken van de ecologische en recreatieve verbindingen in de Landgoederenzone. Bovendien kan een versterking van de groene omgeving mogelijk een positieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit. Met de steun van de minister krijgt het A2 project een groene dimensie’.
Provincie:
Tag(s):