vrijdag, 23. februari 2007 - 13:58

Ministerie van LNV steekt geld in exportpromotie agribusiness

Den Haag

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) roept op 1 maart het programma Collectieve Promotionele Landbouw Activiteiten (CPLA) in het leven. CPLA is een EU-aanbesteding voor het laten organiseren van projecten om de concurrentiekracht van het internationaal opererende Nederlandse agrarisch bedrijfsleven te versterken.

Voor 2007 kan het bedrijfsleven projectvoorstellen indienen voor twee aanbestedingen van ieder 150.000 euro: sierteelt en voedingsmiddelen. Beide tenders zijn gericht op de regio’s Oost- en Zuid-Duitsland, Noord-Italië of Zuid-Frankrijk.

De bedoeling van het CPLA is om de promotieactiviteiten meer vraaggericht te organiseren, met andere woorden, meer aansluitend op verzoeken van het bedrijfsleven in plaats van georganiseerd door de overheid.

Het CPLA wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en uitgevoerd door de EVD, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

CPLA biedt (markt-)partijen de gelegenheid om projectvoorstellen in te dienen voor handelsmissies en collectieve beursinzendingen ten behoeve van bedrijven in de agrarische sector. De voorstellen worden beoordeeld op een aantal criteria, waarna een puntenwaardering tot een totaalscore leidt. De projectvoorstellen worden, na gunning door het ministerie van LNV, door de indiener in opdracht uitgevoerd. Het bedrijfsleven kan tot 24 april projectvoorstellen indienen.
Categorie:
Tag(s):