zaterdag, 24. november 2007 - 16:39

Ministers trekken 25 miljoen euro extra uit voor roetfilters

Den Haag

De transportsector in Nederland krijgt een extra subsidie van 25 miljoen euro van de ministers Cramer (VROM) en Eurlings (VWS) om retroroetfilters in te bouwen. Dit heeft minister Eurlings toegezegd tijdens het jaarlijks congres van Transport en Logistiek Nederland in Den Haag.

De extra subsidie komt bovenop de eerdere verhoging van 46 miljoen euro die al was toegezegd. Oorspronkelijk was er 70 miljoen gereserveerd voor de subsidie-aanvragen, maar dit bedrag was begin november al bereikt. Inmiddels zijn er een kleine 17.000 filters ingebouwd. Het totale budget van € 116 miljoen zal naar verwachting binnen enkele dagen uitgeput zijn.

De subsidieregeling voor de inbouw van roetfilters maakt deel uit van een breed pakket aan stimuleringsregelingen voor roetfilters en schonere motoren. Het doel van de regelingen is de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren door de uitstoot van fijn stof en NO2 door dieselvoertuigen te verminderen. Het plaatsen van een roetfilter op een bestaande dieselauto (retrofit) levert een belangrijke bijdrage aan ieders gezondheid. Een retrofit-roetfilter op een vrachtwagen zorgt voor een afname van schadelijke uitstoot van 40 tot 90%. De subsidieregeling is nauw verbonden met het convenant Stimulering Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering waarin is afgesproken dat Euro 2 en 3 vrachtwagens zonder roetfilter geen toegang meer krijgen tot een deel van de binnenstad.
Categorie:
Tag(s):